Valentina Passalacqua

8. august 2020, 13:00

Mange af vores kunder vil være bekendte med Valentina Passalacquas dejlige naturvine fra Apulien, som vi har ført igennem flere år.

Der har på det seneste været en vis debat på en række sociale medier om en sag vedrørende Valentinas far, som er blevet anklaget for at beskæftige arbejdere fra Albanien og Afrika under ulovlige og stærkt kritisable forhold i sit firma. Der er endnu ikke faldet dom i denne sag.

Som det er tilfældet for alle andre af vores producenter, har vi aflagt Valentina et besøg før opstarten af importen for med egne øjne at se, hvordan arbejdet foregår i marker og kældre m.v. Det giver en vis indsigt i forholdene særligt hvad angår anvendelsen af de naturlige metoder og, om end i et meget mere begrænset omfang, hvad angår arbejdsforhold i marker og kældre. Besøget gav os ikke dengang grund til at betvivle hverken naturligheden eller rimeligheden af arbejdsforholdene på vingården.

Valentina har på sin side forsikret os og omverdenen om, at hendes firma er helt uafhængigt af farens, og at hun i øvrigt er på linje med os i en fordømmelse af firmaer, som anvender den slags ulovlige metoder – også i tilfælde af, at det måtte vise sig at gælde for faderens firma, når sagen en dag er afsluttet med en dom.

Vi følger sagens videre forløb tæt og fortsætter med at forhandle Valentinas vine i tiltro til hendes uskyld, indtil det mod forventning skulle vise sig, at hun selv (eller hendes vinfirma) er indblandet i de ulovligheder, hendes far er anklaget for. 

Interesserede kan læse en gennemgang af sagen i et (meget) amerikansk perspektiv her: https://www.nytimes.com/2020/08/06/dining/drinks/valentina-passalacqua-natural-wine-italy.html?fbclid=IwAR3UeeKI2n9UuwjUs4pW6bLRYYMD2uBzW2lOmW_B48m3vLIuPyZ6YYR_xNY

Valentinas egen forklaring af sagens sammenhæng kan læses her:
https://www.facebook.com/valentinapassalacquavini/posts/3905085276228141?comment_id=3905887819481220&redirect=false

Er der spørgsmål til sagen, er enhver henvendelse herom velkommen.

/ Stefan Jensen, Terroiristen & WineWise.